Om Vestre Åmøy Velforening

Vestre Åmøy Velforening ble stiftet i 1970. Formålet til foreningen er å utvikle samhold og fellesskapsfølelse i lokalbefolkningen.

Velforeningen har bygget og driver en liten fotballbane som ligger i enden av Breivikfeltet. Vi har benyttet midler opp igjennom årenes løp på lekeapparater til den kommunale lekeplassen i det samme feltet. Vi har også laget en badeplass i Breivik som vi med jevne mellomrom tilfører skjellsand. Det hører også med at vi på dugnad har bygget en flott skaterampe som står ved vanntårnet på Hegrebergfjellet. To av busskurene på Vestre Åmøy er finansiert av velforeningen, og bygget på dugnad.

Det store løftet var da vi på dugnad bygget nytt grendahus som er jevnstort med Kulturhuset i Vikevåg. I 2016 ble det gamle postlokalet i Grendahuset bygget om til en moderne bar. Dette har gjort huset mer attraktivt for både lokalbefolkningen og de som ønsker å leie Vestre Åmøy Grendahus til brylluper og andre større arrangementer. Medlemmer får 25% rabatt på gjeldende utleiepriser.

Vi har flere faste årlige arrangement; strandryddedag i mai,  St. Hans feiring ved Hamrane badeplass, høstmesse i oktober og juleutlodning første søndag i advent.

I tillegg arrangerer vi fritidsklubb for barn mellom 1. til 7. Klasse.

Baren er åpen på fredagskvelder ca 6 ganger i året.

Velforeningen har hele tiden opptrådt økonomisk ansvarlig, slik at vi i dag har en solid og forsvarlig økonomi.

Vi fungerer også som et bindeledd mellom bygda og kommunen. Hvis noen har saker de vil ha fått opp på dagsorden, er det bare til å kontakte en av styremedlemmene i velforeningen.