Priser for leie av lokaler

Under finner du prisliste for leie av lokaler.

Lokale Leiepris Leiepris medlemmer *
A Storesalen (inkludert foajé) 2000,-
1400,- (man – tors)
1500,-
1050,- (man – tors)
B Storsal, Foaje, Kjøkken, Stort møterom 3300,- 2475,-
C Storsal, Foaje, Kjøkken 2500,- 1875,-
D Storkjøkken, Storsal, Kjøkken, Foaje, Baren, Stort møterom 4300,- 3225,-
E Storsal, Kjøkken, Foaje, Baren, Stort og Lite møterom 4800,- 3600,-
F Baren, Foaje, Stort møterom 2500,- 1875,-
G Baren, Foaje, Storsal, Kjøkken 3500,- 2625,-
H Baren, Foaje, Storsal 3000,- 2250,-
I Baren, Foaje 2000,- 1500,-
J Storkjøkken 500,- 375,-
K Foajé 500,- 375,-
L Lillesalen 800,- 600,-
M Møterom 500,- 375,-

Vask etter arrangement er obligatorisk og kommer i tillegg. Timebasert utført av våre renholdsarbeidere. Men det kan gjøres en egeninnsats for å redusere prisen.

* Medlemmer av Vestre Åmøy Velforening får 25% rabatt på leie av grendahusets lokaler.
Det gis ikke rabatt ved spleiselag og/eller inntektsgivende arrangement.