Storesalen på Grendahuset er på hele 144 kvadratmeter. Her kan man dekke bord opp til 120 personer. Vi har en stor scene (3×5 meter) som enkelt kan senkes ned etter behov. Gode lysforhold som enkelt kan justeres etter ønsket setting.

AV utstyr som er å finne i teknisk rom som ligger i storesalen, finner vi en god «gammel» miksepult som det kan kobles forskjellig utstyr opp imot, alt etter hva leietaker måtte ønske. Ellers er det koblet opp to CD spillere for de som liker den varianten. Vi har to store høytalere som er av god kvalitet.

Hvis det er ønskelig å benytte prosjektor har vi ett stort lerret som vi benytter iforbindelse med bygdekinoen, samt en prosjektor. Oppkobling ifra enten sceneområdet eller tekniskrom. Dette er selvsagt koblet opp imot musikkanlegget.

Vi har ett seperat mikrofon anlegg, med teleslynge for hørselhemmede, som dekker hele bygget.


Her er en mulighet for møblering. Både scenen og lerrete er i bruk.