Vestre Åmøy Velforening ønsker å tilrettelegge for at konfirmanter (barn) til medlemmer i
velforeningen skal få fortrinnsrett ved leie av lokaler.

For at tildelingen skal bli rettferdig har vi satt opp følgende retningslinjer:

 • Velforeningen reserverer 3 helger som ansees aktuelle for konfirmasjoner; siste helg i
  april og de to første i mai. Dette er basert på informasjon vi har fått fra Human Etisk
  forbund og Rennesøy kirkelige fellesråd.
 • Det kan være ønske om å booket brylluper disse helgene, og da vil konfirmasjon bli
  prioritert foran bryllup.
 • Endelige datoer bekreftes innen midten av mai året før, og om de fraviker normalen
  kan Grendahuset være reservert til andre arrangement.
 • De som ønsker å leie lokalet melder dette inn til velforeningen på mail,
  booking@vestreåmøygrendahus.no, innen 1. juni året før konfirmasjonen skal
  avholdes.
 • Om det er flere som ønsker den samme helgen avgjøres dette ved loddtrekning, rett
  etter at fristen er gått ut.
 • Etter tildeling frigjøres de helgene som ikke er booket.