Priser for leie av lokaler

Storesalen

Kr 2000,- inkludert foajè
Lag og organisasjoner får 25% rabatt fra Mandag til Torsdag (kr 1400) *

Storkjøkken

Alle fasiliteter som forventes av et stor-kjøkken!
Kr 500,-

Vestibylen

Egnet til møter, små samlinger e.l.
Kr 500,-

Lillesalen

Kr 800,-

Møterom

Kr 500,-

Vask etter arrangement er obligatorisk og kommer i tillegg. Timebasert utført av våre renholdsarbeidere. Men det kan gjøres en egeninnsats for å redusere prisen.

Kontakt bookingansvarlig for å avtale visning eller booke dato!

Medlemmer av Vestre Åmøy Velforening får 25% rabatt på leie av grendahusets lokaler.

*Det gis ikke rabatt ved spleiselag og/eller inntektsgivende arrangement.